EEN RAGDOLL UIT GEZONDE EN GETESTE LIJNEN


Het lijkt zo vanzelfsprekend,

U koopt een Ragdoll kitten en vertrouwd erop dat er alles aan gedaan is om het kitten gezond op de wereld te zetten.......

Waarom moet u, als koper van een Ragdoll kitten, er dan toch op letten dat de kittens uit gezonde en geteste lijnen komen? En wat houdt een geteste lijn eigenlijk in?

Een nestje kittens fokken doe je niet zomaar, er komt heel wat bij kijken en aan het gezond houden van de lijnen gaat erg veel vooraf.

Een serieuze en erkende fokker test de ouderdieren op erfelijke ziekten en aandoeningen, niet alleen via DNA, maar ook via een echografisch onderzoek door een geregistreerde radioloog.

Als u een Ragdoll kitten wilt aanschaffen geven wij het advies om dit bij een serieuze en erkende fokker te doen die de ouderdieren laat testen.

HCM

Is de afkorting voor Hypertrofische CardioMyopathie. Dit is een aandoening die gekenmerkt wordt door het dikker worden van de hartspier. Deze aandoening kan verkregen of erfelijk zijn.   

Katten kunnen symptomen ontwikkelen als benauwdheid, slecht eten, vermageren en achterhandsverlamming, maar ook acute sterfte komt regelmatig voor.

HCM kan bij alle raskatten voorkomen. HCM kan opgespoord worden met een echografisch onderzoek. Als er geen aanwijzingen zijn voor HCM, spreekt men van een negatieve test.

Voor dieren waarmee wordt gefokt, geldt een advies om de HCM test jaarlijks te herhalen. HCM testen via echo dienen te worden uitgevoerd door een ervaren specialist en kunnen niet worden gedaan door de eigen dierenarts.

PKD

Is een afkorting van Polycystic Kidney Disease. Dit is een erfelijke aandoening. Bij deze aandoening zijn in de nieren meerdere cysten aanwezig. Het normale nierweefsel gaat in zijn functie te kort schieten. Er ontstaan dan symptomen als veel drinken en plassen, slecht eten, vermageren, braken.


PKD erft dominant over. De meest betrouwbare test op dit moment is een echografisch onderzoek. De minimumleeftijd is 6 maanden. D.w.z., men kan wel eerder testen, maar bij een PKD negatieve uitslag, heeft dit nog beperkte waarde. Vanaf een leeftijd van 10 maanden is de betrouwbaarheid van een echo-onderzoek ongeveer 95%.  Dit onderzoek mag alleen door een erkende radioloog worden uitgevoerd.

 FIV

Is de afkorting voor Acquired ImmunoDefiniency Syndrome. Net als mensen kunnen katten ook aids krijgen. Dit is het gevolg van een infectie met FIV (Feline Immunodeficiency Virus), een virus dat nauwe verwantschap heeft met HIV, het virus dat bij de mens AIDS veroorzaakt. Gelukkig is kattenaids niet besmettelijk voor de mens.

Katten worden besmet met FIV door contact met het speeksel of bloed van een andere besmette kat.

Het FIV-virus  beschadigt of doodt de cellen van het immuunsysteem. Dit veroorzaakt een geleidelijke achteruitgang van het immuunsysteem. In een vroeg stadium van FIV is het mogelijk dat er geen uiterlijke symptomen zijn. Het immuunsysteem is zeer belangrijk bij het afweren van infecties en daarom lopen FIV positieve katten een groter risico op besmetting door andere virussen of bacteriën. Kittens van besmette moeders kunnen in de baarmoeder besmet raken of door het drinken van besmette melk.

De test om FIV vast te stellen kan bij de eigen dierenarts gedaan worden. Bij deze test gaat het om het vaststellen van antilichamen tegen het virus. Om het risico op FIV-besmetting  te voorkomen wordt fokkers aangeraden om hun fokkatten jaarlijks te testen op FIV

FeLV

Is de afkorting voor Feline Leukemie Virus. FeLV is een zeer besmettelijke virusziekte. Het virus kan leukemie veroorzaken, maar dit is niet de ziekte die het meeste optreedt na infectie. Het virus tast namelijk het immuunsysteem van de kat aan waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties. Het virus kan via speeksel, bloed, urine en ontlasting worden overgedragen. Een drachtige poes kan het virus via de placenta overbrengen op haar kittens en later via de moedermelk. Er zijn bloedtesten voor het opsporen van FeLV die bij de dierenarts kunnen worden gedaan. Om besmetting te voorkomen worden fokkers aangeraden om hun fokkatten jaarlijks te laten testen op FeLV.

FNI

Is de afkorting van Feline Neonatal Isoerythrolysis

Bloedgroepenonderzoek bij katten is nodig omdat een verschil in de bloedgroepen tussen een poes en een ongeboren kitten gevaar voor het jonge kitten op kan leveren. Het risico kan geschat worden door in bloed de factoren van de poes te bepalen. Op basis van de bloedgroep van poes en de potentiële kater kan een inschatting worden gemaakt van het risico op kittensterfte als gevolg van bloedgroepverschillen.